| Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого


Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого : до 210-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого та 80-річчя каф. фіз. виховання : монографія / Нац. юрид. ун-т ім. Я.Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 163 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У виданні висвітлюються історія та сьогодення кафедр фізичного виховання та спортивних клубів Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого. Кафедра фізичного виховання як самостійний структурний підрозділ була створена у 1934 році внаслідок реорганізації кафедри військової підготовки. Створення 80 років тому кафедри фізичного виховання започаткувало новий напрям навчального процесу, який став невід’ємною складовою педагогічної та наукової історії Університету. Монографія присвячена викладачам, співробітникам та студентам, які вписали славетні сторінки в історію кафедр фізичного виховання, спортивних клубів й Університету протягом 80-річної історії існування кафедри.
Розраховано на студентів, викладачів та широке коло читачів.

 

В цьому розділі також

 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
 | Економічна наука в Харківському університеті
 | Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета
 | Історія кафедри романської філології та перекладу
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
Милица Лапина | Университет в моей жизни

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16