Віль Бакіров | Університет і суспільство

Віль Бакіров

Університет і суспільство


Бакіров В.С. Університет і суспільство : монографія / В.С.Бакіров ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х. : ХНУ, 2011. – 271 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Монографія присвячена проблемам методології, теорії та практики діяльності класичних університетів у сучасних умовах, їх ролі у суспільстві. Аналізується необхідність оновлення університетського життя у зв’язку із становленням “суспільства знань” глобалізаційними процесами, відповідними трансформаціями ринків праці. Висвітлюється соціально-культурне призначення класичних університетів, обговорюються дискусійні питання щодо можливих стратегій їх розвитку в нових соціально-економічних і соціально-культурних реаліях. У роботі використаний значний матеріал, який допомагає осмислити проблему взаємодії університету і суспільства на прикладі історичного досвіду одного з найстаріших університетів України і Східної Європи. Наведені фактологічні та статистичні дані, що характеризують особливості трансформації Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна на початку третього століття його існування, показані перспективи його подальшого розвитку.
Книга адресована науковцям, університетським працівникам, усім, хто цікавиться проблемами соціології та філософії вищої освіти.

 

В цьому розділі також

 | Національний фармацевтичний університет: здобутки і плани, 2009/2010–2010/2011
Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!
 | Національний фармацевтичний університет
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
Ольга Васильківська | Анатолій Миколайович Туренко: шлях до успіху
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)
 | Віват, Академіє!
 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу
 | Віват, Академіє! Вип. 7 (2014–2016)
Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)
 | Провідні вчені Харківського національного економічного університету
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16