| Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років

Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років


Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років / М-во аграрн. політики та продовольства України, Харк. держ. зооветеринар. акад. – Х. : Золоті сторінки, 2011. – 273 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У виданні, присвяченому 160-річчю Харківської державної зооветеринарної академії – одного з найстаріших вищих навчальних закладів України та Європи, наведені сторінки історії вузу, а також сучасна структура ВНЗ, його підрозділів. Подано перспективи розвитку кафедр та відділів.
Адресовано широкому колу читачів.

 

В цьому розділі також

 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины
 | Вірність професії
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ
 | Кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіотехніки
 | Былое
Леонид Товажнянский | Политех сегодня
Марія Рижкова | Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16