| Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010


Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010 / за ред. В.І.Ніколаєнка ; Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2010. – 407 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Присвячується 125-річчю Харківського національного технічного університету “ХПІ”. Розглядаються основні етапи розвитку одного з найстаріших технічних вузів України. Розкрито життя та діяльність багатотисячного колективу, політичних і громадських організацій інституту. Показано його внесок у підготовку інженерно-технічних і наукових кадрів, розвиток вітчизняної науки і техніки. Висвітлюється участь студентів та викладачів інституту у революційному русі, в індустріалізації 20-30-х рр., Великій Вітчизняній війні та мировому будівництві у післявоєнний час і в роки розбудови незалежності України.

 

В цьому розділі також

 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014
 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки
Олег Тарасов | Зі спадщини харківської школи міжнародного права (фрагменти рукопису Т.Ф.Степанова «Право народів і дипломатія» 1844 р.)
Леонид Товажнянский | Политех сегодня
Марія Рижкова | Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект
 | Динамика полета и управления: 50 лет в ХПИ
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16