| Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010


Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010 / за ред. В.І.Ніколаєнка ; Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2010. – 407 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Присвячується 125-річчю Харківського національного технічного університету “ХПІ”. Розглядаються основні етапи розвитку одного з найстаріших технічних вузів України. Розкрито життя та діяльність багатотисячного колективу, політичних і громадських організацій інституту. Показано його внесок у підготовку інженерно-технічних і наукових кадрів, розвиток вітчизняної науки і техніки. Висвітлюється участь студентів та викладачів інституту у революційному русі, в індустріалізації 20-30-х рр., Великій Вітчизняній війні та мировому будівництві у післявоєнний час і в роки розбудови незалежності України.

 

В цьому розділі також

Василий Таций | Времена жизни
 | Защитникам Отечества и мира : кн. воспоминаний. Т. 1
 | Харківський університет і українська культура
 | Національний фармацевтичний університет: здобутки і плани, 2009/2010–2010/2011
Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)
 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13
Володимир Маслійчук | Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст.

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16