Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии

Станислав Артюх

История Украинской инженерно-педагогической академии


Артюх С.Ф. История Украинской инженерно-педагогической академии / С.Ф.Артюх. – Х. : Прапор, 2007. – 352 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Эта монография является первой попыткой систематического изложения истории академии за 50 лет её существования. Книга состоит из 2 частей: в первой части нашли отражения события, связанные с жизнью академии в целом, а во второй приводятся краткие описания истории отдельных структурных подразделений вуза до 2007 г. включительно.

 

В цьому розділі також

Владимир Куклин | Камни преткновения
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.
 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010
 | Стратегия гуманизма : (из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ “ХПИ” – ХГУ “НУА”)
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
Віль Бакіров | Університет і суспільство
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13
Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті
Володимир Маслійчук | Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст.
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
 | Віват, Академіє! Вип. 8 (2017–2018)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16