| Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1


Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1 : зб. наук. пр. / за ред. Є.Котляра ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2021. – 128 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику публікуються матеріали наукових досліджень з історії, теорії та міждисциплінарного дискурсу в галузі образотворчого мистецтва й дизайну, наукові рецензії на монографії, на каталоги художніх проєктів та навчальні посібники. Вісник запрошує академічних науковців, пошукачів учених ступенів і звань та звертається до дослідників, викладачів і студентів з образотворчого мистецтва, візуальної культури й дизайну.

 

В цьому розділі також

 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях
Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
 | Get talking!
Павел Берзин | Харьковская школа уголовного права (1804–1919)
Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
 | Національний фармацевтичний університет
 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16