| Економічна наука в Харківському університеті

Економічна наука в Харківському університеті


Економічна наука в Харківському університеті : колектив. монографія / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Харків : ХНУ, 2013. – 371 с. : портр.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії висвітлено питання розвитку економічної науки в Харківському університеті. Робота присвячена знаменній даті університету – його 210-річчю, святкування якого відбудеться у 2014 році.
У 2013 році відзначає 80-річний ювілей і один із його провідних факультетів – економічний. Саме він є продовжувачем традицій розвитку економічної науки, що була започаткована ще в імператорському університеті.
Історичний аспект погляду в монографії щільно переплітається з логічним. Економічну теорію і практику представлено відомостями про видатних вчених, які здійснили значний внесок у розвиток вітчизняної та світової економічної думки.
Монографія розрахована на широке коло вчених, викладачів, наукових працівників, студентів, які вивчають історію економічних наук, економічну науку в цілому.

 

В цьому розділі також

 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки
Владимир Куклин | Камни преткновения
 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
 | Національний фармацевтичний університет
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Василий Таций | Времена жизни
 | Защитникам Отечества и мира… : кн. воспоминаний. Т. 2
 | Защитникам Отечества и мира : кн. воспоминаний. Т. 1
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16