| Економічна наука в Харківському університеті

Економічна наука в Харківському університеті


Економічна наука в Харківському університеті : колектив. монографія / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Харків : ХНУ, 2013. – 371 с. : портр.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії висвітлено питання розвитку економічної науки в Харківському університеті. Робота присвячена знаменній даті університету – його 210-річчю, святкування якого відбудеться у 2014 році.
У 2013 році відзначає 80-річний ювілей і один із його провідних факультетів – економічний. Саме він є продовжувачем традицій розвитку економічної науки, що була започаткована ще в імператорському університеті.
Історичний аспект погляду в монографії щільно переплітається з логічним. Економічну теорію і практику представлено відомостями про видатних вчених, які здійснили значний внесок у розвиток вітчизняної та світової економічної думки.
Монографія розрахована на широке коло вчених, викладачів, наукових працівників, студентів, які вивчають історію економічних наук, економічну науку в цілому.

 

В цьому розділі також

Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета
Валерий Скирда | Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)
 | Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины
 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков
 | Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель
Амфиан Лебедев | Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16