| Економічна наука в Харківському університеті

Економічна наука в Харківському університеті


Економічна наука в Харківському університеті : колектив. монографія / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Харків : ХНУ, 2013. – 371 с. : портр.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії висвітлено питання розвитку економічної науки в Харківському університеті. Робота присвячена знаменній даті університету – його 210-річчю, святкування якого відбудеться у 2014 році.
У 2013 році відзначає 80-річний ювілей і один із його провідних факультетів – економічний. Саме він є продовжувачем традицій розвитку економічної науки, що була започаткована ще в імператорському університеті.
Історичний аспект погляду в монографії щільно переплітається з логічним. Економічну теорію і практику представлено відомостями про видатних вчених, які здійснили значний внесок у розвиток вітчизняної та світової економічної думки.
Монографія розрахована на широке коло вчених, викладачів, наукових працівників, студентів, які вивчають історію економічних наук, економічну науку в цілому.

 

В цьому розділі також

Феликс Андреев | Выдающиеся личности Военной инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны им. Л.А.Говорова
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
 | Динамика полета и управления: 50 лет в ХПИ
 | Get talking!
Марія Рижкова | Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1
Владимир Куклин | Камни преткновения
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
 | Харківська держана академія міського господарства
 | Харківський університет і українська культура
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
Володимир Кривобок | У кожного своя доля

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16