| Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ

Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ


Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ : монография / за общ. ред. А.И.Грабченко и М.С.Степанова ; Нац. техн. ун-т “Харьк. политехн. ин-т”. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2010. – 211 с : ил.

 

Розділ: Освіта

 

 

Представленные в книге материалы освещают этапы создания, становления и развития машиностроительного факультета – одного из старейших в НТУ “ХПИ”. Приведены исторические факты, статистические данные, воспоминания выпускников, известных ученых, представителей промышленности и науки.

 

В цьому розділі також

 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р.
 | Кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіотехніки
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)
Володимир Маслійчук | Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст.
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 | Історія кафедри романської філології та перекладу
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 | Віват, Академіє! Вип. 8 (2017–2018)
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16