| Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.


Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38. Актуальні проблеми історії України / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 149 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Збірник наукових праць. Серія «Актуальні проблеми історії України».

 

В цьому розділі також

 | Дорогу осилит идущий...
 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 | Харківська державна академія культури
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р.
 | Харьковская физико-математическая школа (лицей) N 27
 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
 | Образовательный потенциал Харьковщины
Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
Олег Тарасов | Зі спадщини харківської школи міжнародного права (фрагменти рукопису Т.Ф.Степанова «Право народів і дипломатія» 1844 р.)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16