| Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.


Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38. Актуальні проблеми історії України / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 149 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Збірник наукових праць. Серія «Актуальні проблеми історії України».

 

В цьому розділі також

Амфиан Лебедев | Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета
 | Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56
 | Харківська держана академія міського господарства
Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!
Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)
 | Віват, Академіє! Вип. 8 (2017–2018)
 | Образовательный потенциал Харьковщины
 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки
 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.
 | Економічна наука в Харківському університеті

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16