| Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.


Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38. Актуальні проблеми історії України / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 149 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Збірник наукових праць. Серія «Актуальні проблеми історії України».

 

В цьому розділі також

 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
 | Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
 | Дорогу осилит идущий...
Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу
 | Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету
 | Кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіотехніки

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16