| Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2007–2013 гг. В 3 ч. Ч. 3

Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2007–2013 гг. В 3 ч. Ч. 3


Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2007–2013 гг. В 3 ч. Ч. 3 : библиогр. указ. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». – Харьков : ХАИ, 2017. – 463 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Представлены результаты научно-исследовательской и образовательной деятельности сотрудников аэрокосмического университета, опубликованные в период 2008–2013 гг.
Приведены сведения о публикациях в научных сборниках и тезисы докладов на научных форумах.
Для профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов, докторантов, студентов.

 

В цьому розділі також

 | Потрашков Сергій Васильович (до 60-річчя від дня народження)
 | Андреев Георгий Яковлевич
 | Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка : кат. вид. Б-ки та публ. про її діяльність за 2011–2015 рр.
 | Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2004-2008)
 | Яків Абрамович Калужський – видатний науковець і людина зі щирою душею
 | Володимир Миколайович Варфоломєєв – людина, науковець, викладач
 | Литвин Олег Миколайович
 | Колекція академіка Олександра Івановича Білецького
 | Ігор Олександрович Гірка – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Иванов Виктор Георгиевич
 | Леонід Володимирович Назаров – світоч науки
 | Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, громадський діяч

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16