| Наталія Петрівна Тріпутіна – бібліотекар, краєзнавець (з нагоди 70-річного ювілею)

Наталія Петрівна Тріпутіна – бібліотекар, краєзнавець (з нагоди 70-річного ювілею)


Наталія Петрівна Тріпутіна – бібліотекар, краєзнавець (з нагоди 70-річного ювілею) : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. – Харків : ХНУМГ, 2019. – 39 с. : портр. – (Краєзнавці Слобожанщини ; вип. 14).

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

У покажчику міститься інформація про життя і творчий доробок краєзнавця, бібліотекаря Н.П.Тріпутіної – бібліографічні описи книг і статей, що вийшли друком у 2019–2000 рр.
Видання призначено історикам, краєзнавцям, а також усім, хто цікавиться історією Харківщини.

 

В цьому розділі також

 | И.А. Зупанец: врачебная, научная и педагогическая деятельность
 | Чепалов Олександр Іванович (до 70-річчя від дня народження)
 | Світлана Степанівна Дяченко – вчений, педагог, людина
 | История ХАИ: к 90-летию основания университета
 | Нестеров Артем Павлович
 | Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету
 | Наукові праці І.І.Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки
 | Станіслав Миколайович Пазиніч
 | Профессор Симбирский Дмитрий Федорович
 | Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 1
 | Профессор Александр Иванович Яковлев
 | Курорт “Березівські мінеральні води” : (до 150-річчя від дня заснування)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16