| Владимир Михайлович Куклин – профессор Харьковского университета

Владимир Михайлович Куклин – профессор Харьковского университета


Владимир Михайлович Куклин – профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / Харьк. нац. ун-т им. В.Н.Каразина. - Х. : ХНУ, 2008. – 47 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

В указателе изложены основные результаты исследований автора в области теоретической физики, физики плазмы, электроники, электродинамики и физики твердого тела. Представлен библиографический указатель публикаций автора по данным тематикам. Он включает статьи в журналах, избранные репринты и доклады.

 

В цьому розділі також

 | Слов’янознавство в Харківському університеті (1991–2016)
 | Колесников Олександр Володимирович
 | Штефан Людмила Володимирівна : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя з дня народж.
 | Харківщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення
 | Книги военных лет (1941–1945): из фонда научно-технической библиотеки
 | Киркач Николай Фёдорович
 | Віктор Олександрович Золотарьов – життєвий та науковий шлях
 | Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2004-2008)
 | Професори Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Леонід Феоктистович Чорногор – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Музейна справа на Харківщині, становлення та розвиток
 | Член-корреспондент НАН Украины Анатолий Николаевич Довбня

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16