| Сергей Борисович Сорочан – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

Сергей Борисович Сорочан – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина


Сергей Борисович Сорочан – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина : биобиблиогр. указ. / Харьков. нац. ун-т им. В.Н.Каразина, Ист. фак., Центр. науч. б-ка. – Харьков : ХНУ, 2013. – 92 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Биобиблиографический указатель содержит основные факты жизни и деятельности, а также сведения о научных, научно-методических, учебных и научно-популярных работах доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории древнего мира и средних веков ХНУ им. В.Н.Каразина Сергея Борисовича Сорочана.
Издание может быть полезным историкам, археологам, всем, кто интересуется историей древнего мира, средних веков и византинистикой.
Указатель подготовлен к 60-летию со дня рождения С.Б.Сорочана.

 

В цьому розділі також

 | Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (40 ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.)
 | Владимир Михайлович Куклин – профессор Харьковского университета
 | Наукові праці І.І.Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки
 | Штефан Людмила Володимирівна : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя з дня народж.
 | Андрій Борисович Гредескул
 | Георгий Иосифович Чернявский
 | Ігор Миколайович Лаврентьєв – архітектор, краєзнавець (до 85-річчя з дня народження)
 | Литвин Олег Миколайович
 | Курорт “Березівські мінеральні води” : (до 150-річчя від дня заснування)
 | Академік Віль Савбанович Бакіров – заслужений професор Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
 | Соляник Алла Анатоліївна
 | Михайло Васильович Салтевський – видатний криміналіст минулого та сучасності (1917–2009) : до 100-річчя від дня народж.

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16