| Петр Васильевич Зарицкий – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

Петр Васильевич Зарицкий – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина


Петр Васильевич Зарицкий – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина : (к 85-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / Харьков. нац. ун-т им. В.Н.Каразина, Геол.-геогр. фак., Центр. науч. б-ка. – Харьков : ХНУ, 2013. – 91 с. : ил.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Биобиблиографический указатель содержит основные факты жизни и деятельности, список трудов заслуженного профессора Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина, доктора геолого-минералогических наук П.В.Зарицкого, а также список литературы о нем и другие сведения.
При составлении указателя был использован библиографический указатель «Петр Васильевич Зарицкий : (к 80-летию со дня рождения)».
Записи расположены в хронологическом порядке, а внутри года – по алфавиту. Работа снабжена именным указателем.

 

В цьому розділі також

 | Сідашенко Олександр Іванович : біобібліогр. покажч. пр. за 1974–2018 рр. : до 70-річчя від дня народж.
 | Василь Якович Тацій
 | Микола Якович Говорущенко – життя в науці
 | Потрашков Сергій Васильович (до 60-річчя від дня народження)
 | Волков Дмитро Андрійович
 | Віктор Олександрович Золотарьов – життєвий та науковий шлях
 | Л.В.Яковлєва. Науково-педагогічна та громадська діяльність. До 70-річчя від дня народження та 50-річчя трудової діяльності
 | Соляник Алла Анатоліївна
 | Малі міста України. Харківська область
 | Євген Петрович Кушнарьов (1951–2007)
 | Ізмаїл Іванович Срезневський
 | Георгий Иванович Шкляревский – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16