| Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення історичної пам’яті

Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення історичної пам’яті


Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення історичної пам’яті : (до 85-річчя Харків. держ. акад. культури та 25-річчя відкриття першого в Україні музейн. від-ня ХДАК) : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф., 14-15 трав. 2014 р. / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2014. – 98 с.

 

Розділ: Культурно-освітня робота. Культосвітні заклади

 

 

Висвітлюється доробок відомих науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн, співробітників провідних музеїв з проблем музеєзнавства та історичного краєзнавства, підготовки фахівців музейної галузі в Україні.

 

В цьому розділі також

 | Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації
 | Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації
 | Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
 | Традиційна культура в умовах глобалізації: регіональні особливості та розвиток туризму
Константин Кеворкян | Опасная книга: феномен нацистской пропаганды
 | Дванадцяті Сумцовські читання
 | Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття
 | Слобожанське культурне надбання
 | Дев’ятнадцяті Сумцовські читання
 | Інтерпретація та Інтерпретатори: з історії сковородинознавства
Нина Березюк | Библиотека Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина за 200 лет (1805–2005)
 | Заклади культури Балаклійського району

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16