| Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації

Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації


Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації : матеріали наук.-практ. конф. 21-22 черв. 2019 р. / Упр. культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистецтва. – Харків : Друк. Мадрид, 2019. – 397 с. : іл.

 

Розділ: Культурно-освітня робота. Культосвітні заклади

 

 

До збірки увійшли тези та доповіді, в яких науково обґрунтовуються напрями відтворення й розвитку традиційної культури в умовах глобалізації, висвітлюються проблемні аспекти і концептуальні засади поєднання традиції та інновації в сучасному культурному полі.
Висновки та результати досліджень, представлені провідними вченими, педагогами й мистецтвознавцями в ході роботи науково-практичної конференції «Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації», яка відбулася 21-22 червня 2019 р. в м. Харків, підкреслюють можливості успішного подолання кризи національної ідентичності на фоні збереження мультикультуралізму й толерантності, модернізуючи їх за допомогою використання сучасних інноваційних засобів.
У конференції взяли участь науковці з різних областей України, а також із Білорусі, Молдови та Китаю. На прикладі української культури та культурному досвіді інших країн, у ході дискусії визначено локальні напрями та стилі, накреслено шляхи збереження традиційної культури в умовах полікультурного суспільства, активізації міграційних процесів та розширення культурно-інформаційного простору. Дослідниками доведено, що модернізація сучасного життя може комфортно співіснувати зі збереженням тотожності й автентичності, демонструючи тим самим синергію традиції та інновації.
Для широкого кола науковців, практиків, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями дослідження традиційної культури, її модернізацією, синергією традиції та інновації в українській та світовій культурі в умовах глобалізації.

 

В цьому розділі також

Нина Березюк | Библиотека Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина за 200 лет (1805–2005)
Олег Яцына | Кузнецы российского шовинизма
 | Заклади культури Балаклійського району
 | Традиційна культура в умовах глобалізації: нові виклики та світові тренди
Олена Титар | Українські національні і культурні ідентичності в глобалізованому світі (на прикладі культури Слобожанщини)
 | Дванадцяті Сумцовські читання
 | Музей місцевого самоврядування Харківщини
 | Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народж. Л.Б.Хавкіної
 | Пам’ятки античної культури у фондах ХДНБ імені В.Г.Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма IV-II ст. до н.е.
 | Короленківські читання 2016 «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору». Ч. 1
 | Двадцять шості Сумцовські читання
 | Культурна спадщина Слобожанщини. Чис. 8

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16