| Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Т. 1. Проблеми організації, управління, маркетингу санаторно-курортних послуг. Актуальн

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Т. 1. Проблеми організації, управління, маркетингу санаторно-курортних послуг. Актуальн


Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Т. 1. Проблеми організації, управління, маркетингу санаторно-курортних послуг. Актуальні питання курортології, фізіотерапії та медичної реабілітації : Харк. клініч. санаторій “Курорт Берез. мінер. води”, 10-12 жовт. 2012 р. / М-во охорони здоров’я України та ін. ; за ред. О.І.Сердюка, Б.В.Михайлова. – Х. : Клініч. санаторій “Курорт Берез. мінер. води”, 2012. – 266 с.

 

Розділ: Охорона здоров’я. Медичні установи

 

 

Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води” одна з найстаріших і найвідоміших цілорічних здравниць України. Своєю назвою він зобов’язаний природному джерелу мінеральної води. Вперше описав це джерело (як джерело лікувальної мінеральної води) харківський лікар – доктор Л.В.Гурвич. Він зібрав всі спостереження про дію прийому цієї води, а також улаштував дослідження її складу в лабораторії...
Представлено матеріли з історії курорту, організації санаторно-курортної справи та маркетингу, новітні технології в фізіотерапії та курортології, досвід дослідження ефективного використання природних лікувальних факторів тощо.

 

В цьому розділі також

 | Крізь призму часу. ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України». 1980–2020
Людмила Нємець | Медична галузь Харківської області: територіальні особливості, проблеми та шляхи вдосконалення (суспільно-географічні аспекти)
 | Кафедра общей и клинической патологии. От истоков к современности
Ігор Робак | Охорона здоров’я в першій столиці радянської України (1919–1934 рр.)
 | Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психології ХМАПО. Т. 2. Сучасні методи діагностики, лікування і реабілітації психічних і соматичних розладі
 | Алексею Александровичу Коржу – 85: Жизнь и творчество нашего кумира
 | Курорт “Березовские минеральные воды”. История и современность, 1862–2012
 | Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України. Минуле і сьогодення – 100 років
 | Страницы истории харьковской школы клинической генетики : к 45-летию
 | Березовские минеральные воды
 | Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16