Людмила Нємець | Медична галузь Харківської області: територіальні особливості, проблеми та шляхи вдосконалення (суспільно-географічні аспекти)

Людмила Нємець

Медична галузь Харківської області: територіальні особливості, проблеми та шляхи вдосконалення (суспільно-географічні аспекти)


Нємець Л.М. Медична галузь Харківської області: територіальні особливості, проблеми та шляхи вдосконалення (суспільно-географічні аспекти) / Л.М.Нємець, Г.А.Баркова, К.А.Нємець. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 223 с. : іл.

 

Розділ: Охорона здоров’я. Медичні установи

 

 

У монографії виконано ретроспективний аналіз розвитку медичних систем в Україні та Харківській області. Показано, що сучасні медичні системи не забезпечують повного задоволення потреби населення у медичних послугах і допомозі. Визначені поняття “медична система”, “особлива медико-географічна територія”; розроблено комплексний індикатор медичного обслуговування, який розраховується за такими складовими, як кадрове та матеріальне забезпечення, ефективність функціонування медичних систем, захворюваність та ступінь відтворення населення. За кожною складовою комплексного індикатора виконано групування та ранжування (з обчисленням рейтингу) районних медичних систем Харківської області, побудовано математичні моделі. Обґрунтовані загальні рекомендації реформування медичної системи Харківської області.
Для фахівців у галузі планування і організації функціонування медичних систем регіонального і районного рівня, наукових співробітників, викладачів ВНЗ, аспірантів та студентів.

 

В цьому розділі також

 | Кафедра общей и клинической патологии. От истоков к современности
 | Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України. Минуле і сьогодення – 100 років
 | Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи
 | Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Т. 1. Проблеми організації, управління, маркетингу санаторно-курортних послуг. Актуальн
 | Крізь призму часу. ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України». 1980–2020
 | Курорт “Березовские минеральные воды”. История и современность, 1862–2012
 | Страницы истории харьковской школы клинической генетики : к 45-летию
Ігор Робак | Охорона здоров’я в першій столиці радянської України (1919–1934 рр.)
 | Алексею Александровичу Коржу – 85: Жизнь и творчество нашего кумира
 | Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психології ХМАПО. Т. 2. Сучасні методи діагностики, лікування і реабілітації психічних і соматичних розладі
 | Березовские минеральные воды

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16