| Цюпко Василь Васильович

Цюпко Василь Васильович


Цюпко Василь Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961–2015 рр. / уклад.: В.В.Кунець [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків, 2021. – 107 с. : іл. – (Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах ; кн. 26).

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Книга знайомить з науковою спадщиною видатного вченого в галузі фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин, доктора біологічних наук, професора Василя Васильовича Цюпка, що налічує понад 200 праць з питань вирощування ремонтних телиць з визначенням їх типу й рівня годівлі.
«Хронологічний покажчик публікацій» (1961–2015) включає бібліографічні відомості про дисертації, автореферати дисертацій, навчальні посібники, статті з наукових збірників та збірників наукових праць ВНЗ, періодичних, продовжуваних видань, матеріалів тез доповідей на наукових конференціях, з’їздах та симпозіумах за 1961–2015 рр., видані в Україні та за її межами, авторські свідоцтва та патенти, нормативні документи. Окремо викладено праці, опубліковані під редакцією В.В.Цюпка.
Біографічна частина містить короткий нарис та літературу про життя та наукову діяльність професора Василя Васильовича Цюпка, а також коротку довідку про основні дати його життя і діяльності. Окремо подані біографічні статті відомих науковців, які розкривають життєвий і професійний шлях вченого. Науково-допоміжний апарат включає предметно-тематичний та іменний покажчики.

 

В цьому розділі також

 | Нестеров Артем Павлович
 | Ігор Олександрович Гірка – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Михайло Васильович Салтевський – видатний криміналіст минулого та сучасності (1917–2009) : до 100-річчя від дня народж.
 | Олексій Максимович Петриченко – науковець, педагог і людина
 | Євген Петрович Пугач – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (до 80-річчя від дня народження)
 | Фрідьєва Надія Яківна
 | Курорт “Березівські мінеральні води” : (до 150-річчя від дня заснування)
 | Харьков и губерния на страницах газеты “Южный край” (1880–1918). Ч. 4. 1894–1896
 | А.И.Тихонов: «Посвящаю Вам...»
 | Сергій Михайлович Куделко – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Академік Віль Савбанович Бакіров – заслужений професор Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
 | Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за 200 років (1807–2007)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16