| Сергей Константинович Шелковый: (к 65-летию со дня рождения)

Сергей Константинович Шелковый: (к 65-летию со дня рождения)


Сергей Константинович Шелковый: (к 65-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Науч.-техн. б-ка ; [сост.: Л.П.Семененко, В.И.Кулиш]. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. – 423 с. : ил.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

В указатель включены библиографические записи научных, учебно-методических и литературных публикаций Сергея Константиновича Шелкового – доцента НТУ «ХПИ», члена Национального союза писателей Украины, автора более 20 книг поэзии и прозы, лауреата литературных премий им. Б.Слуцкого, Н.Ушакова, Ю.Долгорукого, статьи ученых и литераторов ряда стран о его творчестве и другие материалы о его научной и литературной деятельности.

 

В цьому розділі також

 | Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (40 ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.)
 | В.П.Черных. Полвека в фармации
 | Наукові праці І.І.Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки
 | Сідашенко Олександр Іванович : біобібліогр. покажч. пр. за 1974–2018 рр. : до 70-річчя від дня народж.
 | Шейко Василь Миколайович
 | Владимир Михайлович Куклин – профессор Харьковского университета
 | Леонід Володимирович Назаров – світоч науки
 | И.А.Зупанец: 30 лет врачебной, научной и педагогической деятельности
 | Євген Петрович Пугач – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (до 80-річчя від дня народження)
 | Музейна справа на Харківщині, становлення та розвиток
 | Микола Якович Говорущенко – життя в науці
 | Григорій Сковорода у художніх творах (2000–2019)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16