Віктор Токарський | Ссавці Східної України

Віктор Токарський

Ссавці Східної України


Токарський В.А. Ссавці Східної України : навч. посіб. [для біолог. спец.] / В.А.Токарський , Н.В.Токарська ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2018. – 235 с. : іл.

 

Розділ: Природа і природні ресурси

 

 

У посібнику в систематичній послідовності описуються представники класу ссавці Східної України. Дана видова характеристика представників класу ссавці. Відмічені особливості розповсюдження на території Східної України та їх практичне значення. Книга призначена для студентів-біологів різного профілю.
Посібник розрахований на студентів другого та четвертого року навчання (рівня «магістр» і «спеціаліст») спеціальності «біологія» для отримання кваліфікації «біолог» і «біолог-еколог» і складений відповідно до програми спецкурсу «Екологія та систематика ссавців» для студентів 4 курсу біологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

 

В цьому розділі також

 | Охорона довкілля : зб. наук. ст. ХІІІ Всеукр. наук. Таліїв. читань
 | Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи
 | Сборник творческих научных юннатских работ. Вып. 2: 115-летию Харьковского зоопарка и 85-летию кружка юных биологов зоопарка (КЮБЗа) им. Н.П.Эвальда посвящается
 | Охорона довкілля
 | Червона книга Харківської області. Тваринний світ
 | Національний природний парк «Гомільшанські ліси»
 | Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 12
 | Сборник научных статей. Вып. 5: 115-летию Харьковского зоопарка, 85 летию КЮБЗа и 85-летию Дома слонов посвящается
 | Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи
 | Ілюстрований Червоний список рослин і тварин Харківської області
Марія Космачова | Геологічна будова та спадщина Харківщини
 | По заповідним місцям Харківщини

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16