| Ілюстрований Червоний список рослин і тварин Харківської області

Ілюстрований Червоний список рослин і тварин Харківської області


Ілюстрований Червоний список рослин і тварин Харківської області = The illustrated Red list of plants and animals of Kharkiv region / Харк. обл. держ. адмін., Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Харк. обл., Харк. обл. орг. Всеукр. екол. ліги. – Х. : Контраст, 2011. – 1 папка (15 окр. арк.) : іл. + 1 бр. (15 с.).

 

Розділ: Природа і природні ресурси

 

 

Охорона довкілля знаходиться на одному рівні з охороною нашого життя, здоров’я наших дітей та онуків. Вже давно відомо, що існування людства безпосередньо пов’язане зі станом середовища, яке його оточує, тому в останній час охорона природи розглядається як елемент національної безпеки нашої держави.
Харківщина в історії природоохоронного руху завжди займала провідне місце у країні. Потужний науковий потенціал та унікальна природа нашого краю не може нікого залишити осторонь. У вересні 2001 року Рішенням Харківської обласної ради затверджений регіональний Червоний список рослин і тварин, до якого увійшли види, що потребують охорони на території області.
Це унікальне видання, яке є, одним із перших подібного роду у державі. В ньому проілюстровані й описані деякі представники тваринного та рослинного світу, включенні до регіонального Червоного списку Харківської області. Цей альбом дозволить Вам познайомитися з маловідомими представниками біоти нашого краю і сприятиме формуванню кращого розуміння та дбайливого ставлення до унікальної і неповторної природи. (Михайло Добкін).

 

В цьому розділі також

 | Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи
 | Охорона довкілля
 | Червона книга Харківської області. Тваринний світ
 | Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 12
 | Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи
 | Національний природний парк «Гомільшанські ліси»
 | По заповідним місцям Харківщини
Марія Космачова | Геологічна будова та спадщина Харківщини
 | Сборник творческих научных юннатских работ. Вып. 2: 115-летию Харьковского зоопарка и 85-летию кружка юных биологов зоопарка (КЮБЗа) им. Н.П.Эвальда посвящается
 | Охорона довкілля
Віктор Токарський | Ссавці Східної України
 | Охорона довкілля : зб. наук. ст. ХІІІ Всеукр. наук. Таліїв. читань

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16