| Кобзарсько-лірницька епічна традиція

Кобзарсько-лірницька епічна традиція


Кобзарсько-лірницька епічна традиція : зб. наук. пр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 15-16 черв. 2019 р., м. Київ, НЦНК «Музей Івана Гончара» / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського, Нац. центр нар. культури «Музей Івана Гончара», Кобзар. Цех, Фонд нац.-культур. ініціатив ім. Г.Хоткевича. – Харків : Вид. О.Савчук ; Київ : НЦНК «Музей Івана Гончара», 2019. – 218 с.

 

Розділ: Мистецтво

 

 

Конференція присвячена актуальним питанням дослідження епічного спадку українських традиційних народних співців (кобзарів, лірників, стихівничих та ін.). Серед кола порушених питань: історичні, національні, духовні, культурні, художні, естетичні, сакральні та символічні константи української епічної спадщини; значення епосу в формуванні української нації; психофізіологічні феномени впливу епічних творів на людський організм; особливості кобзарсько-лірницького епосу у порівнянні з епосом автентичних співців-музикантів інших народів світу. Зосереджено увагу на досліджені історичних й новаторських шкіл, способів, стилів гри на кобзарських інструментах; основах традиційного виконання епічних творів; трансформації епічного виконавства народних співців у ХХ ст. Відкрито для наукового обговорення дискусійні теми, що торкаються засад сучасного відродження кобзарсько-лірницької епічної традиції (методика наукової реконструкції, досвід доказової реконструкції); особливостей нинішньої репрезентації епічних творів; перспектив творення сучасного епічного репертуару. На конференції також розглянуто коло практичних питань, що пов’язані з культивуванням в суспільстві епічної творчості, формуванням спільнот шанувальників у вітчизняних і чужоземних середовищах, пошуком концептів виховання сучасного слухача тощо.
Збірник статей розрахований на науковців, дослідників, музейних працівників, викладачів і студентів ВНЗів, музикантів, подвижників кобзарського виконавства, широке коло шанувальників традиційної культури.

 

В цьому розділі також

 | Мистецька палітра Слобожанщини: історія, традиції, сучасність
Нинель Либероль | Волны музыки
Олег Яцина | Старовинний Харків: історія, житло, архітектура
 | Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття і графічне відображення архітектурного середовища
Владимир Миславский | Педагоги и выпускники Харьковского государственного университета искусств имени И.П.Котляревского в кинематографе
Владимир Бысов | Харьков = Kharkov
Семен Якубович | Война и мир
Василь Щепакін | Музична культура Сходу і Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століть: європейські виміри
Юрій Багалій | Спалахи пам’яті. Харків в об’єктиві Юрія Багалія
Анатолій Мороз | Мальовничі дзвони = Picturesque sounds
 | Харьков в открытках = Kharkov in postcards
Костянтин Черемський | Шлях звичаю

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16