| Шейко Василь Миколайович

Шейко Василь Миколайович


Шейко Василь Миколайович : (до 75-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. акад. культури. Б-ка. – Харків : ХДАК, 2017. – 248 с. : іл., портр. – (Видатні педагоги Харківської державної академії культури).

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

У покажчику висвітлено життєвий шлях, науковий та науково-педагогічний доробок відомого вченого-культуролога, історика, лідера української культурологічної школи, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча мистецтв України, члена кореспондента Національної академії мистецтв України, ректора Харківської державної академії культури В.М.Шейка.
Видання призначено дослідникам у галузі культурології, історії України, історії та теорії культури, історії вищої освіти, студентам, аспірантам, викладачам ВНЗ культури та мистецтв.

 

В цьому розділі також

 | Соляник Алла Анатоліївна
 | Григорій Сковорода у художніх творах (2000–2019)
 | Харьков и губерния на страницах газеты “Южный край” (1880–1918). Ч. 4. 1894–1896
 | Нестеров Артем Павлович
 | Владимир Михайлович Куклин – профессор Харьковского университета
 | Колекція академіка Олександра Івановича Білецького
 | Ольга Григорівна Павлова – історик, мистецтвознавець та музеєзнавець
 | Наталя Миколаївна Кушнаренко
 | Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 1
 | Праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2009–2013)
 | Яків Абрамович Калужський – видатний науковець і людина зі щирою душею
 | Ігор Олександрович Гірка – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16