| Олександр Костянтинович Біруля

Олександр Костянтинович Біруля


Олександр Костянтинович Біруля : [біобібліогр. покажч.] / Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2010. – 57 с. : іл. – (Біографія та бібліографія вчених ХНАДУ [ХАДІ]).

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Книга присвячена життю і діяльності видатного вченого, педагога, мудрій людині, знання якої передаються з покоління в покоління. Біографія О.К.Бірулі – надзвичайно складна і важка, є взірцем не тільки для сучасних науковців, але й для студентів. Він не був людиною, обмеженою тільки своєю спеціальністю. У нього було широке коло інтересів: музика, література, квіти. Він багато уваги приділяв спорту. Активну наукову роботу О.К.Біруля поєднував з великою громадською діяльністю, виступаючи з лекціями та науковими доповідями в проектних і будівельних організаціях. Творчий доробок складає понад 280 наукових робіт. Величезний науковий внесок, зроблений ним у розвиток дорожньої науки, пройшов випробування часом і успішно розвивається його учнями...

 

В цьому розділі також

 | Михайло Захарович Бердута (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності)
 | Ігор Олександрович Гірка – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Литвин Олег Миколайович
 | Ректори Харківського університету (1805-2014)
 | Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2004-2008)
 | Леонід Володимирович Назаров – світоч науки
 | Історики Харківського університету
 | Леонид Леонидович Товажнянский (к 85-летию со дня рождения)
 | Колекція академіка Олександра Івановича Білецького
 | Віктор Олексійович Лозовой
 | Чепалов Олександр Іванович (до 70-річчя від дня народження)
 | Музейна справа на Харківщині, становлення та розвиток

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16