| Библиографический указатель опубликованных работ Ю.А.Коловрата-Бутенко

Библиографический указатель опубликованных работ Ю.А.Коловрата-Бутенко


Библиографический указатель опубликованных работ Ю.А.Коловрата-Бутенко / Нац. союз краеведов Украины, Харьков. обл. отд-ние, Союз археологов Украины, Харьков. обл. отд-ние, Петр. акад. наук и искусств, Отд-ние ист. наук, Змиев. науч. краевед. о-во, Отд-ние обществ.-гуманитар. наук ; сост. Е.В.Полях. – Санкт-Петербург ; Харьков ; Змиев : [Б. и.], 2018. – 48 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Указатель представляет собой систематизированное и аннотированное справочное издание, содержащее перечень опубликованных (электронным способом и на бумажном носителе) работ Юрия Александровича Коловрата-Бутенко по состоянию на март 2018 г. Все работы сверены de visu и описаны согласно ГОСТа.
Для историков, краеведов, работников библиотек и музеев.

 

В цьому розділі також

 | Литвин Олег Миколайович
 | Библиотековед и библиограф Нина Михайловна Березюк: (к 80-летию со дня рождения)
 | Степан Євстахійович Сапеляк – поет, літературознавець, громадський діяч (1952–2012)
 | Євген Іванович Сокол: до 65-річчя від дня народження
 | Світлана Степанівна Дяченко – вчений, педагог, людина
 | Каталог книжного собрания профессора Ермака Евгения Михайловича (1938–2008)
 | Праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2009–2013)
 | Черевко Олександр Іванович. 60 років – з любов’ю до людей
 | Микола Іванович Панов (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності)
 | Андреев Георгий Яковлевич
 | Леонид Леонидович Товажнянский (к 85-летию со дня рождения)
 | Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16