| Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 1

Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 1


Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 1 : библиогр. указ. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». – [Б. м.], 2013. – 463 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Данный библиографический указатель создан с целью отразить научное творчество преподавателей и сотрудников университета, которые внесли большой вклад в развитие науки и техники.
В указатель вошли сведения о диссертациях, монографиях, научно-популярных изданиях, учебниках и учебных пособиях, справочной литературе, публикациях в журналах и научных сборниках, тезисах докладов на научных форумах, библиографических изданиях. Материал сгруппирован по видам документов (документы одного вида – по годам издания) и охватывает период с 2000 г. по 2006 г.
Издание представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников.

 

В цьому розділі також

 | Библиотековед и библиограф Нина Михайловна Березюк: (к 80-летию со дня рождения)
 | Кафедра физики сверхвысоких частот Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | Нестеров Артем Павлович
 | Олександр Костянтинович Біруля
 | Станіслав Миколайович Пазиніч
 | Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету
 | Черевко Олександр Іванович. 60 років – з любов’ю до людей
 | Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2004-2008)
 | Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, громадський діяч
 | Микола Якович Говорущенко – життя в науці
 | Світлана Степанівна Дяченко – вчений, педагог, людина
 | Курорт “Березівські мінеральні води” : (до 150-річчя від дня заснування)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16