| Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 1

Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 1


Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 1 : библиогр. указ. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». – [Б. м.], 2013. – 463 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Данный библиографический указатель создан с целью отразить научное творчество преподавателей и сотрудников университета, которые внесли большой вклад в развитие науки и техники.
В указатель вошли сведения о диссертациях, монографиях, научно-популярных изданиях, учебниках и учебных пособиях, справочной литературе, публикациях в журналах и научных сборниках, тезисах докладов на научных форумах, библиографических изданиях. Материал сгруппирован по видам документов (документы одного вида – по годам издания) и охватывает период с 2000 г. по 2006 г.
Издание представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников.

 

В цьому розділі також

 | Георгий Иосифович Чернявский
 | Станіслав Миколайович Пазиніч
 | Микола Іванович Панов (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності)
 | Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за 200 років (1807–2007)
 | Василь Іванович Танцюра – професор Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (до 80-річчя від дня народження)
 | Литвин Олег Миколайович
 | Сергей Константинович Шелковый: (к 60-летию со дня рождения)
 | Віктор Олександрович Золотарьов – життєвий та науковий шлях
 | Яків Абрамович Калужський – видатний науковець і людина зі щирою душею
 | Володимир Миколайович Варфоломєєв – людина, науковець, викладач
 | Григорій Сковорода у художніх творах (2000–2019)
 | Василий Антонович Свич – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина: (к 75-летию со дня рождения)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16