| Сергей Константинович Шелковый: (к 60-летию со дня рождения)

Сергей Константинович Шелковый: (к 60-летию со дня рождения)


Сергей Константинович Шелковый: (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Науч.-техн. б-ка ; [сост. Л.П.Семененко]. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. – 190 с. : ил.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

В указатель включены библиографические записи научных, учебно-методических и литературных публикаций доцента НТУ «ХПИ», члена Национального союза писателей Украины, Международной ассоциации писателей и публицистов, члена правления Международного фонда памяти Б.Чичибабина, лауреата нескольких литературных премий Сергея Константиновича Шелкового, статьи и отзывы о его научной и литературной деятельности, а также тексты некоторых его стихотворений.

 

В цьому розділі також

 | Штефан Людмила Володимирівна : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя з дня народж.
 | В.М.Ковальов
 | Шейко Василь Миколайович
 | Музейна справа на Харківщині, становлення та розвиток
 | Андрій Борисович Гредескул
 | Книги военных лет (1941–1945): из фонда научно-технической библиотеки
 | Михайло Васильович Салтевський – видатний криміналіст минулого та сучасності (1917–2009) : до 100-річчя від дня народж.
 | Євген Петрович Кушнарьов (1951–2007)
 | Фрідьєва Надія Яківна
 | Олексій Максимович Петриченко – науковець, педагог і людина
 | Литвин Олег Миколайович
 | Професори Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16