| Сергей Константинович Шелковый: (к 60-летию со дня рождения)

Сергей Константинович Шелковый: (к 60-летию со дня рождения)


Сергей Константинович Шелковый: (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Науч.-техн. б-ка ; [сост. Л.П.Семененко]. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. – 190 с. : ил.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

В указатель включены библиографические записи научных, учебно-методических и литературных публикаций доцента НТУ «ХПИ», члена Национального союза писателей Украины, Международной ассоциации писателей и публицистов, члена правления Международного фонда памяти Б.Чичибабина, лауреата нескольких литературных премий Сергея Константиновича Шелкового, статьи и отзывы о его научной и литературной деятельности, а также тексты некоторых его стихотворений.

 

В цьому розділі також

 | Михайло Захарович Бердута (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності)
 | Волков Дмитро Андрійович
 | Шейко Василь Миколайович
 | Харківщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення
 | Петр Васильевич Зарицкий – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (40 ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.)
 | Наукові праці І.І.Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки
 | Профессор Симбирский Дмитрий Федорович
 | Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 1
 | Потрашков Сергій Васильович (до 60-річчя від дня народження)
 | Ігор Миколайович Лаврентьєв – архітектор, краєзнавець (до 85-річчя з дня народження)
 | Асєєв Георгій Георгійович

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16