| Юрий Михайлович Мацевитый

Юрий Михайлович Мацевитый


Юрий Михайлович Мацевитый : (к 80-летию со дня рождения) / Нац. акад. наук Украины, Ин-т пробл. машиностроения им. А.Н.Подгорного. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. – 79 с. – (Биобиблиография ученых Украины).

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

В книге рассказывается о научной, педагогической и общественной деятельности, основных этапах жизни известного ученого в области теплофизики, теплоэнергетики и моделирования тепловых процессов, лауреата Государственной премий СССР и Украины в области науки и техники, заслуженного деятеля науки и техники Украины, Академика НАН Украины Ю.М.Мацевитого. Указатель печатных работ знакомит с трудами ученого.
Для научных работников и всех интересующихся историей отечественной науки.

 

В цьому розділі також

 | Віль Савбанович Бакіров – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Євген Іванович Сокол: до 65-річчя від дня народження
 | Наталія Петрівна Тріпутіна – бібліотекар, краєзнавець (з нагоди 70-річного ювілею)
 | Наукові праці І.І.Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки
 | Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, громадський діяч
 | Микола Якович Говорущенко – життя в науці
 | Ігор Олександрович Гірка – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Дяченко Микола Васильович
 | В.П.Черных. Полвека в фармации
 | Потрашков Сергій Васильович (до 60-річчя від дня народження)
 | Євген Петрович Кушнарьов (1951–2007)
 | Праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2009–2013)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16