Володимир Миславський | Становлення кіногалузі в Україні 1922–1930 років: протиріччя часу і розмаїтість тенденцій

Володимир Миславський

Становлення кіногалузі в Україні 1922–1930 років: протиріччя часу і розмаїтість тенденцій


Миславський В.Н. Становлення кіногалузі в Україні 1922–1930 років: протиріччя часу і розмаїтість тенденцій : монографія / В.Н.Миславський ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 343 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У монографії вперше у вітчизняному кінознавстві на основі аналізу широкого спектра маловідомих публікацій в українській та російській періодичній пресі 1920-х років реконструйовано моделі структур організації управління українською кінематографією протягом 1922–1930 років. На базі історичних матеріалів установлено елементи організаційної структури української кінематографії, подано характеристики та функції органу управління (ВУФКУ), який забезпечив її стійкий і поступальний розвиток в умовах нової економічної політики. Виявлено систему чинників становлення української кінематографії, на формування яких впливали соціально-економічні та політичні умови розвитку УРСР.

 

В цьому розділі також

Андрей Парамонов | Энциклопедия фамилий Харьковской губернии
Валерий Вохмянин | Харьков, 1941-й : Ч. 1. У края грозы
Владимир Коваль | Материалы к истории пивоварения в Харьковской губернии
Василь Танцюра | Історія Слобідської України
Микола  Дяченко | Хатній космос
Лев Илляшевич | Краткий очерк истории харьковского дворянства
 | Харьков: огненные годы 1941–1943
Александр Кривоконь | Тракторостроение: история и фалеристика
Володимир Маслійчук | Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.
 | Родословная книга потомственных дворян Харьковской губернии
Алексей Двигубский | Отчет о деятельности Харьковского разведывательного центра
Виктор Долбня | Тысяча четыреста восемнадцать дней

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16