| Салтово-Маяцька археологічна культура: 110 років від початку вивчення на Харківщині

Салтово-Маяцька археологічна культура: 110 років від початку вивчення на Харківщині


Салтово-Маяцька археологічна культура: 110 років від початку вивчення на Харківщині : зб. наук. пр., присвяч. проблемам та перспективам салтовознавства, за матеріалами Міжнар. наук. конф. «П’ятнадцяті Слобожан. читання» / Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін., ОКЗ «Харків. наук.-метод. центр охорони культур. спадщини». – Харків : Вид. Савчук О.О., 2011. – 147 с. : іл.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У збірнику публікуються матеріали, які були підготовлені для Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті Слобожанські читання» і присвячені 110-річному ювілею початку вивчення Салтово-Маяцької археологічної культури на Харківщині. У декількох роботах наведено аналіз пройденого салтовознавством шляху, освітлені назрілі проблеми сьогодення наукової галузі і визначені найважливіші завдання на майбутнє. Низку публікацій присвячено новим археологічним відкриттям в Україні, Росії і Болгарії в галузі салтовознавства та наведений аналіз отриманих матеріалів, які дозволяють на якісно новому рівні розглянути окремі наукові проблеми. Також порушені питання збереження культурної спадщини.
Видання призначено для археологів, істориків, музейних працівників, краєзнавців, студентів і всіх не байдужих до минувшини Харківщини зокрема і Південно-Східної Європи в цілому.

 

В цьому розділі також

 | Мы помним подвиг ваш
Володимир Маслійчук | Провінція на перехресті культур
 | Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 2
Андрей Ганин | История 1-го Оренбургского казачьего полка
Андрей Парамонов | Энциклопедия фамилий Харьковской губернии
Виталий Добрица | Чтобы на сердце не было морщин...
Володимир Маслійчук | Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.
 | 200-летие Бородинской битвы: Украина помнит
 | Розгойдані дзвони пам’яті
Роман Цебриков | Путешествие из Петербурга в Харьков
Сергей Куделко | Харьков: хроника столетий
 | Чиновники Харьковской губернии. 1855 г.

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16