| Харківська держана академія міського господарства

Харківська держана академія міського господарства


Харківська держана академія міського господарства / редкол.: Т.П.Єлісєєва (кер.), О.Л.Рябченко, Н.П.Тріпухіна [та ін.]. – Х. : Золоті сторінки, 2002. – 275 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У ювілейному виданні, присвяченому 80-річчю від дня заснування ХДАМГ, висвітлено сторінки славної історії та сьогодення навчального закладу.
Видання проілюстроване документальними матеріалами із фондів Музейного комплексу ХДМАГ та держаних архівів, музеїв, бібліотек.
Для широкого кола читачів.

 

В цьому розділі також

 | Харківська державна академія культури
 | Вірність професії
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)
Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті
Віль Бакіров | Університет і суспільство
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Милица Лапина | Университет в моей жизни
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
Павел Берзин | Харьковская школа уголовного права (1804–1919)
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)
Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16