| Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях

Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях


Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях / Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2010. – 29 с. – (Біографія та бібліографія вчених ХНАДУ [ХАДІ]).

 

Розділ: Освіта

 

 

Книга присвячена життю і діяльності видатного вченого, педагога, мудрої людини, знання якої передаються з покоління в покоління. Біографія І.О.Романенка надзвичайно складна і важка, є взірцем не тільки для сучасних науковців, але й для студентів.

 

В цьому розділі також

 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина. Экономический факультет за 80 лет со дня основания
Феликс Андреев | Выдающиеся личности Военной инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны им. Л.А.Говорова
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.
 | Віват, Академіє!
 | Провідні вчені Харківського національного економічного університету
 | Харківська держана академія міського господарства
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія
 | Кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіотехніки

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16