Дмитро Багалій | Вибрані праці : Заселення Полудневої України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її господарства і культурного розвитку

Дмитро Багалій

Вибрані праці : Заселення Полудневої України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її господарства і культурного розвитку


Багалій Д.І. Вибрані праці: у 6 т. Т. 5. Ч. 2 : Заселення Полудневої України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її господарства і культурного розвитку. З додатками Н.Д.Полонської-Василенко / Д.І.Багалій ; Нац. Акад. наук Україні, Ин-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського (Харк. філія) та ін. – Х. : НУА, 2008. – 551 с.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

В основу даної публікації покладено текст монографії “Заселення Полудневої України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її господарства і культурного розвитку”, (рукопис залишався протягом десятиліть в архіві Д.І.Багалія, він фактично був невідомий дослідникам історії Південної України). Д.І.Багалій зумів здійснити одну з перших спроб концептуалізації історії краю й створити загальну схему його історичного розвитку. По суті схема стала підґрунтям формування концепції Н.Д.Полонської-Василенко, детальної фактологічної реконструкції нею історії краю в умовах його заселення та колонізації, в контексті української національної історіографії.

 

В цьому розділі також

 | Нескучне: зустріч через століття
 | Аркадий Исаакович Эпштейн. След на Земле
 | Поборник душевного миру
Андрей Парамонов | Борис Гринченко: материалы к истории рода
Пушкарь-Браунинг В.И. | Кениг Леопольд Егорович. 1821–1903
Арсен Зінченко | Храми Якима Погрібняка
Наталья Трипутина | Профессор А.И.Колесников: страницы жизни и деятельности
Наталья Семейкина | Две певицы – две судьбы
Роман Сойма | От Основы до Рима : очерк жизни и творчества А.В.Квитки
Крістоф  фон Роммель | Спогади про моє життя та мій час
Алла Сайпанова | Историк-болгарист С.И.Сидельников: научная и педагогическая деятельность
Геннадий Буйдин | История, запечатленная в судьбе: Александр Маркович Бандурка – Судьба. Творчество. Личность

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16