| Що ми залишимо нащадкам?

Що ми залишимо нащадкам?


Що ми залишимо нащадкам? : зб. матеріалів і док. про держ., громад. діяльність та наук. роботу акад. НАН України, Героя України П.Т.Тронька. – К. : Ін-т історії України, 2008. – 551 с.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

Збірник підготовлений на пошану Героя України, відомого державного та громадського діяча, вченого-історика, академіка НАН України, почесного громадянина семи міст, почесного професора 13 вищих навчальних закладів Петра Тимофійовича Тронька. Документи і матеріали висвітлюють масштаби та напрями його наукової й громадської діяльності, розкривають найважливіші віхи життєвого шляху та творчої праці.
Видання виконано в рамках нового напряму в українській біографістиці, який вибудовується на порубіжжі соціальної та інтелектуальної історії.

 

В цьому розділі також

 | Славные имена. Кн. 13
 | Профессор Ермак Евгений Михайлович – страницы жизни (1938–2008)
Александр Малий | Зачетный полет
 | Ученики о научном наследии профессора М.И.Бажанова
Леонид Товажнянский | Лев Самойлович Палатник: у истоков эры микро- и нанотехнологии  : к столетию со дня рождения
Любов Жванко | Видатні поляки і Харків
 | Людина праці та добра. Сергій Архипович Сало
Тетяна Павлова | Василь Єрмілов жде весну
Владимир Миславский | Искусство фотографии Альфреда Федецкого
Александр Бандурка | Судьба распорядилась
К.Gorski [Костянтин Горський] | Utwory odnalezione = Віднайдені твори
Андрій Парамонов | Історія роду Квіток

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16