| Що ми залишимо нащадкам?

Що ми залишимо нащадкам?


Що ми залишимо нащадкам? : зб. матеріалів і док. про держ., громад. діяльність та наук. роботу акад. НАН України, Героя України П.Т.Тронька. – К. : Ін-т історії України, 2008. – 551 с.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

Збірник підготовлений на пошану Героя України, відомого державного та громадського діяча, вченого-історика, академіка НАН України, почесного громадянина семи міст, почесного професора 13 вищих навчальних закладів Петра Тимофійовича Тронька. Документи і матеріали висвітлюють масштаби та напрями його наукової й громадської діяльності, розкривають найважливіші віхи життєвого шляху та творчої праці.
Видання виконано в рамках нового напряму в українській біографістиці, який вибудовується на порубіжжі соціальної та інтелектуальної історії.

 

В цьому розділі також

Василь Юрчук | П’ятдесят літ на сторожі української науки та культури
 | Аркадий Исаакович Эпштейн. След на Земле
Семен Якубович | О жизни и о творчестве
 | Я.М.Фогель. Физик. Учитель. Человек
 | М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука
Алла Сайпанова | Историк-болгарист С.И.Сидельников: научная и педагогическая деятельность
 | Александр Мишон. Фотограф, издатель, кинематографист
Андрей Парамонов | Харьков. Домовладельцы Штейфоны
 | Крилатий дух Ландау
Роман Сойма | От Основы до Рима : очерк жизни и творчества А.В.Квитки
Андрей Парамонов | Борис Гринченко: материалы к истории рода
Людвіг фон Якоб | Спогади про моє життя

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16