Федір Турченко | Микола Міхновський: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна…»

Федір Турченко

Микола Міхновський: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна…»


Турченко Ф.Г. Микола Міхновський: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна…» / Ф.Г.Турченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса, Центр іст. політології. – Київ : Парламентське вид-во, 2020. – 430 с. : іл. – (Політичні портрети).

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

У виданні розкривається політична біографія відомого діяча українського національно-визвольного руху Миколи Міхновського (1873–1924). На підставі широкого масиву історичних джерел, зокрема, архівних документів, споминів сучасників подій та історичних досліджень науковців, описуються дитячі і юнацькі роки Міхновського, процес його становлення як політика й ідеолога українського самостійницького руху. Особлива увага приділяється діяльності Міхновського в роки Української революції 1917–1921 рр., зокрема, його роль у формуванні Української Центральної Ради і створенні української армії. Розкриваються еволюція його політичних поглядів, обставини трагічної смерті.

 

В цьому розділі також

 | М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука
 | Научное наследие Н.П.Комаря и современные проблемы химической метрологии
Софья Шоломова | Потревоженное прошлое
 | Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов : до 150-річчя від дня народження
 | Професор Колесніков Олександр Іванович. Життєвий шлях та наукова спадщина у вимірах минулого, сучасності та майбутнього : до 130-ї річниці від дня народження О.І.Колеснікова
Владимир Миславский | Искусство фотографии Альфреда Федецкого
Фелікс Андрєєв | Каразінці – родоначальники імпульсної радіолокаційної техніки
 | М.А.Беркос. Живопис, графіка : до 150-річчя від дня народж.
Ипполит Зборовец | Александра Монтвид в Харьковском институте благородных девиц
 | Петро Тронько – історик, краєзнавець
Сергій Світленко | Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві
Тетяна Швачко | Євгенія Мірошниченко

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16