| Аврамов Виталий Прокофьевич

Аврамов Виталий Прокофьевич


Аврамов Виталий Прокофьевич : монография / Нац. техн. ун-т “Харьк. политехн. ин-т” ; под общ. ред. Е.Е.Александрова, С.Ярмака. – Х. : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. – 387 с. : ил. – (История НТУ “ХПИ” в выдающихся личностях).

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

Представленные материалы освещают основные этапы научно-педагогической деятельности доктора технических наук, профессора В.П.Аврамова – основателя научной школы танкостроения Украины, первого заведующего кафедрой колесных и гусеничных машин Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”. В книгу вошли основные научные и учебно-методические труды Виталия Прокофьевича, не потерявшие своего значения до настоящего времени, воспоминания близких ему людей и сотрудников, фотодокументальные материалы.

 

В цьому розділі також

 | Дзвонар
Людмила Соколюк | Михайло Бойчук та його школа
Василь Юрчук | П’ятдесят літ на сторожі української науки та культури
Семен Якубович | О жизни и о творчестве
Олександр Бандурка | Інтерв’ю і статті : (автопортрет політика)
Іполит Зборовець | Доля українського мовознавця Василя Зборовця
Валерій Камчатний | Науково-освітній доробок професора І.П.Осипова (1855–1918 рр.) в галузі хімії
Володимир Маслійчук | Іван Мазепа і Слобідська Україна
Анатолій Новиков | Художній універсум Марка Кропивницького
Андрей Парамонов | Летчик-штурмовик Иван Мусиенко
Людмила Соколюк | Школа Раєвської-Іванової. Мистецько-промислова освіта у Харкові (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Стефан Таранушенко | Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918–1932 рр.

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16