| Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.

Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.


Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2016. – 144 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику представлено науково-історичні дослідження зі спадщини ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, а саме: його історії, внеску видатних особистостей навчального закладу в його розбудову і розвиток науки про міське господарство, містобудування, культуру, історію країни.
Матеріали подано у форматі статей-нарисів з використанням ілюстрацій, історичних матеріалів з архівних фондів Музейного комплексу й архіву ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, з державних архівів, музеїв, бібліотек.
Видання призначено для студентів, аспірантів, випускників, викладачів, співробітників університету, дослідників історії вищої освіти, міського господарства й містобудування України.

 

В цьому розділі також

 | Віват, Академіє!
Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии
Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!
 | Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія
Віль Бакіров | Університет і суспільство
Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті
Василий Таций | Времена жизни
 | Харківська держана академія міського господарства
 | Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13
 | Харьковская физико-математическая школа (лицей) N 27

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16