| Вертоградар української духовності

Вертоградар української духовності


Вертоградар української духовності : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., присвяч. всебіч. осмисленню постаті Г.С.Сковороди, 18 трав. 2013 р. / ОКЗ «Нац. літ.-мемор. музей Г.С.Сковороди», Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди Нац. акад. наук України, Харків. нац. ун т сіл. госп ва ім. П.Василенка, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Сковородинівка ; Харків : Майдан, 2013. – 169 с.

 

Розділ: Мова. Фольклор. Літературне життя

 

 

Збірник укладено на основі матеріалів, озвучених під час Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої всебічному осмисленню постаті Г.С.Сковороди, яка відбулась 18 травня 2013 року.
У роботі конференції взяли участь представники понад двадцяти наукових інституцій із України й Росії, які спробували осмислити широке коло питань філософії й краєзнавства, зокрема шляхи популяризації спадщини Григорія Сковороди музейними засобами, питання гуманітаризації вищої освіти в Україні та синергетики в освітньому процесі, можливість культурного діалогу епох на основі творчості Григорія Сковороди.

 

В цьому розділі також

Владимир Ландкоф | Дело на кота или художник с улицы
Володимир Антоненко | Збірник віршів
Татьяна Коваль | Сборник рассказов «Цыпки»
Антон Ерхов | Дремлющие башни
Инна Захарова | Избранное
Сергей Шелковый | Эон
Николай  Черный | Жизнь и любовь
Станислав Колоколов | Харьковские «побрехеньки» – 5 (воспоминания о былом)
Александр Чаплыгин | Моя Сковородиана
 | Магія пера
Михайло Косач | Твори. Переклади. Листи. Записи кобзарських дум
Сергій Шелковий | Левова доля

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16