| Вертоградар української духовності

Вертоградар української духовності


Вертоградар української духовності : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., присвяч. всебіч. осмисленню постаті Г.С.Сковороди, 18 трав. 2013 р. / ОКЗ «Нац. літ.-мемор. музей Г.С.Сковороди», Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди Нац. акад. наук України, Харків. нац. ун т сіл. госп ва ім. П.Василенка, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Сковородинівка ; Харків : Майдан, 2013. – 169 с.

 

Розділ: Мова. Фольклор. Літературне життя

 

 

Збірник укладено на основі матеріалів, озвучених під час Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої всебічному осмисленню постаті Г.С.Сковороди, яка відбулась 18 травня 2013 року.
У роботі конференції взяли участь представники понад двадцяти наукових інституцій із України й Росії, які спробували осмислити широке коло питань філософії й краєзнавства, зокрема шляхи популяризації спадщини Григорія Сковороди музейними засобами, питання гуманітаризації вищої освіти в Україні та синергетики в освітньому процесі, можливість культурного діалогу епох на основі творчості Григорія Сковороди.

 

В цьому розділі також

Іполит Зборовець | Збірка статей з нагоди ювілею
Таисия Коротецкая | Ах, время, погоди!
Павел Огурцов | Конспект
 | Перший конкурс «Міжнародна Слов’янська Поетична Премія» 2013
Олександр Ірванець | Харків 1938: антиутопія
Іполит Зборовець | Василь Зборовець: життя і наукова діяльність
Инна Мельницкая | Памяти невынутый осколок
 | Музи проти гармат
 | На вулиці Петровського
Григорий Долуханов | Жизневорот
 | Філософія, філософування і філософська освіта: сучасні виклики та перспективи
 | Потяг N 111

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16