| М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука

М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука


М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. до 150-річчя з дня народж. М.І.Туган-Барановського, 15-16 жовт. 2015 р. / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Екон. ф-т. – Харків : ХНУ, 2015. – 522 с.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

До видання ввійшли дослідження знаних фахівців, молодих учених та студентів з України та інших країн за наступними напрямами: внесок М.І.Туган-Барановського у 400-річну історію політичної економії; питання циклічності розвитку сучасної економіки та суспільства в рамках еволюційної парадигми; соціально-економічні асиметрії світового господарства у світі наукової спадщини М.І.Туган-Барановського; сучасні аспекти фінансової теорії М.І.Туган-Барановського.
Для наукових співробітників, викладачів, молодих учених, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної економіки.

 

В цьому розділі також

Ипполит Зборовец | Александра Монтвид в Харьковском институте благородных девиц
Крістоф  фон Роммель | Спогади про моє життя та мій час
 | Професор Колесніков Олександр Іванович. Життєвий шлях та наукова спадщина у вимірах минулого, сучасності та майбутнього : до 130-ї річниці від дня народження О.І.Колеснікова
 | Гризодубовский след в истории авиации
Ипполит Зборовец | Мирон Степняк. Биография в стихах поэта
Людмила Петрик | Портрет в оправе времени
 | Ученики о научном наследии профессора М.И.Бажанова
Тамара Грум-Гржимайло | Владимир Крайнев. Творческий портрет
Андрей Парамонов | Летчик-штурмовик Иван Мусиенко
Анатолій Новиков | Художній універсум Марка Кропивницького
Фелікс Андрєєв | Каразінці – родоначальники імпульсної радіолокаційної техніки
 | Що ми залишимо нащадкам?

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16