| М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука

М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука


М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. до 150-річчя з дня народж. М.І.Туган-Барановського, 15-16 жовт. 2015 р. / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Екон. ф-т. – Харків : ХНУ, 2015. – 522 с.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

До видання ввійшли дослідження знаних фахівців, молодих учених та студентів з України та інших країн за наступними напрямами: внесок М.І.Туган-Барановського у 400-річну історію політичної економії; питання циклічності розвитку сучасної економіки та суспільства в рамках еволюційної парадигми; соціально-економічні асиметрії світового господарства у світі наукової спадщини М.І.Туган-Барановського; сучасні аспекти фінансової теорії М.І.Туган-Барановського.
Для наукових співробітників, викладачів, молодих учених, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної економіки.

 

В цьому розділі також

Тетяна Швачко | Євгенія Мірошниченко
Николай Самокиш | Мемуары
Андрій Парамонов | Історія роду Квіток
 | Ученики о научном наследии профессора М.И.Бажанова
Александр Малий | Зачетный полет
Тамара Грум-Гржимайло | Владимир Крайнев. Творческий портрет
 | Василь Григорович Кричевський : хрестоматія. Т. 2
 | Михайло Васильович Остроградський в оцінках сучасників та нащадків : до 200-річчя з дня народження
Василь Каразін | Діалоги у часі й просторі
Игорь Кемпер-Шульженко | Клавдия Шульженко. «Когда Вы спросите меня»
 | Петр Васильевич Мандрыка: военный хирург
 | Петро Тронько – історик, краєзнавець

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16