| М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука

М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука


М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. до 150-річчя з дня народж. М.І.Туган-Барановського, 15-16 жовт. 2015 р. / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Екон. ф-т. – Харків : ХНУ, 2015. – 522 с.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

До видання ввійшли дослідження знаних фахівців, молодих учених та студентів з України та інших країн за наступними напрямами: внесок М.І.Туган-Барановського у 400-річну історію політичної економії; питання циклічності розвитку сучасної економіки та суспільства в рамках еволюційної парадигми; соціально-економічні асиметрії світового господарства у світі наукової спадщини М.І.Туган-Барановського; сучасні аспекти фінансової теорії М.І.Туган-Барановського.
Для наукових співробітників, викладачів, молодих учених, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної економіки.

 

В цьому розділі також

Леонид Товажнянский | Лев Самойлович Палатник: у истоков эры микро- и нанотехнологии  : к столетию со дня рождения
 | Научное наследие Н.П.Комаря и современные проблемы химической метрологии
Борис Гмыря | Дневники. Щоденники : 1936–1969
 | Ученики о научном наследии профессора М.И.Бажанова
Валерий Берлин | З.Е. Серебрякова. На пути в Париж
Ипполит Зборовец | Одиночество Мирона Степняка
 | Славные имена. Кн. 13
 | Почетные граждане Харьковской области
 | Порфирій Мартинович і сучасність
 | Олександр Омелянович Кучер: спогади, документи, матеріали
 | Академик НАН Украины Виктор Григорьевич Барьяхтар. Жизнь в науке
Анатолій Новиков | Художній універсум Марка Кропивницького

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16