Василь  Шейко | Історія культури Слобідської України

Василь Шейко

Історія культури Слобідської України


Шейко В.М. Історія культури Слобідської України : навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків : ХДАК, 2012. – 223 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

Розглядаються проблеми становлення та розвитку культури Слобідської України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Основна увага приділяється висвітленню маловідомих культурологічних аспектів Слобідської України: загальним умовам ґенези й еволюції культури, побуту та звичаям слобожан, розвитку освіти, журналістики, науки, літератури, архітектури, образотворчого мистецтва, театральної, музичної та в цілому художньої культури Слобожанщини тощо. Ґрунтовно аналізуються наявні концепції дослідження проблем культури в цілому та культури вітчизняної Слобідської України зокрема.
Узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури Слобідської України років незалежності. Показано тенденції розвитку культури новітньої України в загальноосвітньому контексти.
Для студентів, аспірантів і викладачів гуманітарних вищих навчальних закладів, науковців та всіх, кого цікавлять проблеми культури України.

 

В цьому розділі також

Володимир Сватенко | Без права на прощу і забуття
Петр Иванов | Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии
Андрей Ганин | История 1-го Оренбургского казачьего полка
Евгений Альбовский | Харьковские казаки
Алексей Двигубский | Отчет о деятельности Харьковского разведывательного центра
Валерий Вохмянин | Харьков, 1941-й. Ч. 2. Город в огне
Володимир Маслійчук | Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.
 | Слышим эхо минувшей войны
Геннадій Свистун | Чугуївське городище. Археологічні дослідження у 2009 р.
Сергей Куделко | Харьков: хроника столетий
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 1
Виталий Кацман | Земская почта Харьковской губернии 1868–1918

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16