| Охорона довкілля

Охорона довкілля


Охорона довкілля : зб. наук. пр. V Всеукр. наук. Таліїв. читань. – Х. : ХНУ, 2010. – 96 с.

 

Розділ: Природа і природні ресурси

 

 

До збірника включені статті, що представлені на V Всеукраїнських наукових Таліївських читаннях, які відбулися 2 квітня 2010 р., де розглядаються актуальні проблеми атмосфери та гідросфери, ґрунтового та рослинного покриву, проблем антропогенного впливу на природне середовище.
Для науковців, фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів.

 

В цьому розділі також

 | Національний природний парк «Гомільшанські ліси»
Марія Космачова | Геологічна будова та спадщина Харківщини
 | Сборник творческих научных юннатских работ. Вып. 2: 115-летию Харьковского зоопарка и 85-летию кружка юных биологов зоопарка (КЮБЗа) им. Н.П.Эвальда посвящается
 | Ілюстрований Червоний список рослин і тварин Харківської області
 | Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи
 | Охорона довкілля
 | Червона книга Харківської області. Тваринний світ
 | Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи
 | Сборник научных статей. Вып. 5: 115-летию Харьковского зоопарка, 85 летию КЮБЗа и 85-летию Дома слонов посвящается
 | Охорона довкілля : зб. наук. ст. ХІІІ Всеукр. наук. Таліїв. читань
 | Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 12
 | По заповідним місцям Харківщини

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16