| Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов : до 150-річчя від дня народження

Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов : до 150-річчя від дня народження


Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов : до 150-річчя від дня народження / Харк. обл. держ. адмін., Харк. міська рада, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ : Золоті сторінки, 2012. – 63 с. : іл.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

У монографії висвітлено життєвий та творчій шлях видатного українського зодчого, академіка архітектури О.М.Бекетова (1826–1941), чия професійна та педагогічна діяльність пов’язана з Харковом. Науково-документальний виклад тексту доповнено численними ілюстраціями, значну частину яких опубліковано вперше.
При підготовці видання використано документи і матеріали родинного архіву Бекетових, Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України), Державного архіву Харківської області (ДАХО), музейного комплексу Харківської національної академії міського господарства (ХНАМН), Державного науково-дослідницького інституту теорії та історії архітектури і містобудування (ДНДІТІАМ), наукові статті, журнальну та газетну періодику.
Для тих, хто цікавиться історією архітектури та широкого кола читачів.

 

В цьому розділі також

Александр Бандурка | Судьба распорядилась
 | М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука
 | Спогади про Людину, Вченого, Науковця (до 60 річчя від дня народження професора Ірини Володимирівни Жилінкової)
Тетяна Павлова | Василь Єрмілов жде весну
Семен Якубович | О жизни и о творчестве
Іполит Зборовець | Доля українського мовознавця Василя Зборовця
 | Крилатий дух Ландау
 | Генрих Вильгельмович Ейгер: аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы
Алла Сайпанова | Историк-болгарист С.И.Сидельников: научная и педагогическая деятельность
Ипполит Зборовец | Александра Монтвид в Харьковском институте благородных девиц
 | Нескучне: зустріч через століття
Феликс Рахлин | Повторение пройденного : воспоминания. Ч. 1

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16