| Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов : до 150-річчя від дня народження

Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов : до 150-річчя від дня народження


Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов : до 150-річчя від дня народження / Харк. обл. держ. адмін., Харк. міська рада, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ : Золоті сторінки, 2012. – 63 с. : іл.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

У монографії висвітлено життєвий та творчій шлях видатного українського зодчого, академіка архітектури О.М.Бекетова (1826–1941), чия професійна та педагогічна діяльність пов’язана з Харковом. Науково-документальний виклад тексту доповнено численними ілюстраціями, значну частину яких опубліковано вперше.
При підготовці видання використано документи і матеріали родинного архіву Бекетових, Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України), Державного архіву Харківської області (ДАХО), музейного комплексу Харківської національної академії міського господарства (ХНАМН), Державного науково-дослідницького інституту теорії та історії архітектури і містобудування (ДНДІТІАМ), наукові статті, журнальну та газетну періодику.
Для тих, хто цікавиться історією архітектури та широкого кола читачів.

 

В цьому розділі також

 | Ректоры. Почетные граждане города Харькова
 | Я тобою, Україно, живу...
Ипполит Зборовец | Мирон Степняк. Биография в стихах поэта
 | Ученики об Учителе
 | Я.М.Фогель. Физик. Учитель. Человек
Тетяна Павлова | Борис Косарев: 1920-ті роки. Від малярства до теа-кіно-фото
 | Ілля Рєпін і Харківщина : до 175-річчя від дня народження І.Ю.Рєпіна (1844–1930)
 | Профессор Ермак Евгений Михайлович – страницы жизни (1938–2008)
Владимир Миславский | Искусство фотографии Альфреда Федецкого
Лада Литвинова | Мечта и дело Виктора Кошелева
Крістоф  фон Роммель | Спогади про моє життя та мій час
Тетяна Павлова | Василь Єрмілов жде весну

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16