| Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи

Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи


Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи : монографія / за ред. І.М.Писаревського ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 284 с.

 

Розділ: Краєзнавство

 

 

Розглянуті теоретико-методологічні проблеми розвитку туризму і готельного господарства в місті. Обґрунтовані теоретичні основи розвитку вітчизняної туристської індустрії та розвитку міст в контексті їх взаємних інтересів. Досліджені проблеми теорії та практики розвитку підприємств готельної і санаторно-курортної сфери в місті, виявлені проблеми оцінки впливу інтересів міста на розвиток туризму.
Для керівників і фахівців сфери управління готельним господарством і туристичної сфери, викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів галузей знань “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент і адміністрування” та “Сфера обслуговування”.

 

В цьому розділі також

 | Awesome Kharkiv : interesting things you need to know
 | Харьков
Світлана Александрова | Детермінанти розвитку туризму
 | Мандрівка центром Харкова
 | Монументальна шевченкіана Харківщини
 | Kharkiv : visitor’guide
 | Путівник ділової активності Харкова = Kharkiv meeting planners’ guide
 | Туристичне обслуговування осіб з інвалідністю
 | Оживе все знайоме до болю... Ізюмщина краєзнавча
Андрей Парамонов | Улицы старого Харькова
 | В милом городе моем. Вып. 1
Елена Зеленина | Мировой город Харьков

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16