| IX Луньовські читання. Вип. 5: Проблеми музейної освіти в Україні

IX Луньовські читання. Вип. 5: Проблеми музейної освіти в Україні


IX Луньовські читання. Вип. 5: Проблеми музейної освіти в Україні : матеріали наук.-практ. семінару, 30 берез. 2018 р. / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Іст. ф-т, Каф. історіографії, джерелознавства та археології, Центр краєзнавства ім. акад. П.Т.Тронька, Схід.-регіон. від. Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – Харків : ХНУ, 2020. – 200 с. : іл.

 

Розділ: Культурно-освітня робота. Культосвітні заклади

 

 

Матеріали збірника присвячені проблемам сучасної музейної освіти. У статтях автори звертаються до питань підготовки та перепідготовки музейних кадрів, висвітлюють досвід застосування методів музейної педагогіки в діяльності музейних закладів та окремих музейних діячів.
Збірник призначений для музеєзнавців, мистецтвознавців, пам’яткознавців, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією та теорією музейної справи.

 

В цьому розділі також

 | Дев’ятнадцяті Сумцовські читання
 | Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народж. Л.Б.Хавкіної
 | Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г.Короленка – 125 років
 | Культурна спадщина Слобожанщини. Культура, мистецтво, філософія, охорона пам’яток. Вип. 24
 | Культура. Харківський вимір
 | Харківський архівіст-2011
 | X Луньовські читання. Вип. 6: Музей в епоху глобальних трансформацій: проблеми і перспективи (до 100-річчя від дня народження А.Ф.Луньова)
 | Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття
Олена Титар | Українські національні і культурні ідентичності в глобалізованому світі (на прикладі культури Слобожанщини)
 | Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали XX Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. Ч. 2
 | Двадцять шості Сумцовські читання
 | Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали XX Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. Ч. 1

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16