| IX Луньовські читання. Вип. 5: Проблеми музейної освіти в Україні

IX Луньовські читання. Вип. 5: Проблеми музейної освіти в Україні


IX Луньовські читання. Вип. 5: Проблеми музейної освіти в Україні : матеріали наук.-практ. семінару, 30 берез. 2018 р. / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Іст. ф-т, Каф. історіографії, джерелознавства та археології, Центр краєзнавства ім. акад. П.Т.Тронька, Схід.-регіон. від. Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – Харків : ХНУ, 2020. – 200 с. : іл.

 

Розділ: Культурно-освітня робота. Культосвітні заклади

 

 

Матеріали збірника присвячені проблемам сучасної музейної освіти. У статтях автори звертаються до питань підготовки та перепідготовки музейних кадрів, висвітлюють досвід застосування методів музейної педагогіки в діяльності музейних закладів та окремих музейних діячів.
Збірник призначений для музеєзнавців, мистецтвознавців, пам’яткознавців, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією та теорією музейної справи.

 

В цьому розділі також

Константин Кеворкян | Книга о книгах: очерки истории советской интеллигенции
 | Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення історичної пам’яті
Алла Шалыганова | Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885–1918
 | Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
 | Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття
 | Музей місцевого самоврядування Харківщини
 | Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали XX Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. Ч. 1
Леонід Логвиненко | Загублений світ
 | Короленківські читання 2016 «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору». Ч. 2
 | Культурна спадщина Слобожанщини. Культура і мистецтво. Чис. 5
 | Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття
 | Культурна спадщина Слобожанщини. Чис. 8

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16