| Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження)

Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження)


Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Наук.-техн. б-ка. – Харків : НТУ «ХПІ», 2007. – 243 с. : іл., портр.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Книга містить основні біографічні дані професора О.С.Пономарьова, список наукових праць і висловлювання відомих вчених, які характеризують його як дослідника, педагога та особистість. Наведено систему покажчиків та інший бібліографічно-довідковий матеріал. Розміщено також фрагменти окремих робіт, які відображають внесок автора у розробку теорії професійної культури, логіки людської діяльності та, зокрема, логіки управління.

 

В цьому розділі також

 | Віль Савбанович Бакіров – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Харківщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення
 | Наукові праці І.І.Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки
 | Колесников Олександр Володимирович
 | И.А.Зупанец: 30 лет врачебной, научной и педагогической деятельности
 | Шейко Василь Миколайович
 | Курорт “Березівські мінеральні води” : (до 150-річчя від дня заснування)
 | Киркач Николай Фёдорович
 | Леонід Феоктистович Чорногор – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Владимир Григорьевич Шинкаренко – педагог, ученый
 | Михайло Васильович Салтевський – видатний криміналіст минулого та сучасності (1917–2009) : до 100-річчя від дня народж.
 | Академік Віль Савбанович Бакіров – заслужений професор Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16