| Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження)

Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження)


Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Наук.-техн. б-ка. – Харків : НТУ «ХПІ», 2007. – 243 с. : іл., портр.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Книга містить основні біографічні дані професора О.С.Пономарьова, список наукових праць і висловлювання відомих вчених, які характеризують його як дослідника, педагога та особистість. Наведено систему покажчиків та інший бібліографічно-довідковий матеріал. Розміщено також фрагменти окремих робіт, які відображають внесок автора у розробку теорії професійної культури, логіки людської діяльності та, зокрема, логіки управління.

 

В цьому розділі також

 | Євген Іванович Сокол: до 65-річчя від дня народження
 | Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету
 | И.А.Зупанец: 30 лет врачебной, научной и педагогической деятельности
 | Курорт “Березівські мінеральні води” : (до 150-річчя від дня заснування)
 | Владимир Владимирович Петровский – профессор Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина
 | Профессор Александр Иванович Яковлев
 | Історики Харківського університету
 | Віктор Олександрович Золотарьов – життєвий та науковий шлях
 | Сідашенко Олександр Іванович : біобібліогр. покажч. пр. за 1974–2018 рр. : до 70-річчя від дня народж.
 | Винахідники на допомогу інвалідам
 | Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (40 ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.)
 | Профессор Владимир Ильич Холявко

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16