| Еліта Слобідської України: списки козац. старшини 60-х рр. XVIII ст.

Еліта Слобідської України: списки козац. старшини 60-х рр. XVIII ст.


Еліта Слобідської України: списки козац. старшини 60-х рр. XVIII ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Нац. ун-т “Києво-Могилян. акад.”. – Х. : Харківський приватний музей міської садиби, 2008. – 495 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

До видання увійшли найважливіші обліково-статистичні джерела з історії Слобідської України 60-х рр. ХVІІІ ст. Документи було підготовлено напередодні брутального скасування Росією козацького устрою краю та в перші роки після цих переломних подій в історії Слобожанщини. Джерела містять унікальні відомості про слобідську козацьку старшину, дозволяють з’ясувати її персональний склад, кількісні й вікові характеристики, прослідкувати родинні зв’язки, походження, дослідити особливості світогляду тогочасної верхівки Слобожанщини. Суттєвою є можливість взаємної верифікації й доповнення джерел. Усі документи друкуються вперше.
Для науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться минулим України та історією власного роду.

 

В цьому розділі також

Василий Карпов | Харьковская старина : из воспоминаний старожила
Андрей Парамонов | Древо рода села Козиевка Богодуховского уезда
Володимир Сватенко | Без права на прощу і забуття
Геннадий Ижицкий | Харьков в газетном репортаже и рекламных объявлениях
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 2
Борис Терентьев | Родом из СССР
 | Я помню, я горжусь ... : 65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается
 | Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом: український шлях до Чорного моря
Сергей Куделко | Харьков: хроника столетий
 | Кольцо памяти: по местам боевой славы Харьковщины
Меланія Трипілець | Долі з автографом війни
 | Родословная книга потомственных дворян Харьковской губернии

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16