| Еліта Слобідської України: списки козац. старшини 60-х рр. XVIII ст.

Еліта Слобідської України: списки козац. старшини 60-х рр. XVIII ст.


Еліта Слобідської України: списки козац. старшини 60-х рр. XVIII ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Нац. ун-т “Києво-Могилян. акад.”. – Х. : Харківський приватний музей міської садиби, 2008. – 495 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

До видання увійшли найважливіші обліково-статистичні джерела з історії Слобідської України 60-х рр. ХVІІІ ст. Документи було підготовлено напередодні брутального скасування Росією козацького устрою краю та в перші роки після цих переломних подій в історії Слобожанщини. Джерела містять унікальні відомості про слобідську козацьку старшину, дозволяють з’ясувати її персональний склад, кількісні й вікові характеристики, прослідкувати родинні зв’язки, походження, дослідити особливості світогляду тогочасної верхівки Слобожанщини. Суттєвою є можливість взаємної верифікації й доповнення джерел. Усі документи друкуються вперше.
Для науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться минулим України та історією власного роду.

 

В цьому розділі також

Алексей Двигубский | Отчет о деятельности Харьковского разведывательного центра
Лев Илляшевич | Краткий очерк истории харьковского дворянства
 | Салтово-Маяцька археологічна культура: 110 років від початку вивчення на Харківщині
Валерий Вохмянин | Широнинцы: подвиг без цензуры. Март 1943
 | Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 3, Ч. 3
Юрий Бутенко | Дикое поле в период раннего средневековья
 | Сповідь солдатських сердець
 | Книга переписная казаков, из черкас работников, дворовых людей, пушкарей, сотников и ротмистров Слободского Харьковского полка, освобожденных от подушного оклада г. Харькова и уезда, 1742 год
Дмитро Багалій | Історія Слободської України
 | Розгойдані дзвони пам’яті
 | Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925) рр.
Виталий Кацман | Земская почта Харьковской губернии 1868–1918

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16