| Профессор Александр Иванович Яковлев

Профессор Александр Иванович Яковлев


Профессор Александр Иванович Яковлев: к 80-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского “Харьк. авиац. ин-т”, Науч.-техн. б-ка. – Х. : ХАИ, 2011. – 111 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Биобиблиографический указатель посвящен заслуженному изобретателю Украины доктору технических наук, профессору А.И.Яковлеву.
В указатель вошли данные биографического характера, библиографические сведения о монографиях, учебниках, учебно-методических пособиях, тезисах докладов на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях, статьях в периодических и продолжающихся изданиях, авторских свидетельствах и патентах. Представленные источники охватывают период с 1961 по 2011 гг.
Биобиблиографический указатель представляет интерес для студентов, научных работников, специалистов в области электротехники, аэродинамики, возобновляемых источников энергии, тепло- и массообмена.

 

В цьому розділі також

 | Сергей Константинович Шелковый: (к 65-летию со дня рождения)
 | Чепалов Олександр Іванович (до 70-річчя від дня народження)
 | Штефан Людмила Володимирівна : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя з дня народж.
 | Харківщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення
 | Курорт “Березівські мінеральні води” : (до 150-річчя від дня заснування)
 | Прохоров Эдуард Дмитриевич – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | Черевко Олександр Іванович. 60 років – з любов’ю до людей
 | Харьков и губерния на страницах газеты “Южный край” (1880–1918). Ч. 4. 1894–1896
 | Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження)
 | Наталія Петрівна Тріпутіна – бібліотекар, краєзнавець (з нагоди 70-річного ювілею)
 | Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (40 ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.)
 | Колесников Олександр Володимирович

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16