Ольга Рябченко | Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації

Ольга Рябченко

Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації


Рябченко О.Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації / О.Л.Рябченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 455 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У монографії досліджуються студенти вищих навчальних закладів України 1920–1930-х рр., як особлива суспільна група з притаманними їм ціннісними установками, ідеологічними і комунікативними практиками. Простежуються характерні для молоді того часу стратегії здобуття вищої освіти, аналізуються норми, стиль, якість та контрасти їхнього повсякденного життя.
Для науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.

 

В цьому розділі також

 | Харьков: огненные годы 1941–1943
 | Память сердца
 | Голодомор 1932–1933 років у м. Харкові, столиці УСРР
 | Заселение черкасами Салтовского и Чугуевского уездов в 1660–1674 годах
 | Родословная книга потомственных дворян Харьковской губернии
 | Книга Пам’яті України. Харківська область : Т. 2. Переможці
Виталий Кацман | Земская почта Харьковской губернии 1868–1918
Володимир Маслійчук | Провінція на перехресті культур
Володимир Миславський | Становлення кіногалузі в Україні 1922–1930 років: протиріччя часу і розмаїтість тенденцій
Виктор Долбня | Тысяча четыреста восемнадцать дней
 | Ревизская сказка войсковых обывателей города Харькова 1782 года
Лев Илляшевич | Краткий очерк истории харьковского дворянства

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16