Ольга Рябченко | Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації

Ольга Рябченко

Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації


Рябченко О.Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації / О.Л.Рябченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 455 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У монографії досліджуються студенти вищих навчальних закладів України 1920–1930-х рр., як особлива суспільна група з притаманними їм ціннісними установками, ідеологічними і комунікативними практиками. Простежуються характерні для молоді того часу стратегії здобуття вищої освіти, аналізуються норми, стиль, якість та контрасти їхнього повсякденного життя.
Для науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.

 

В цьому розділі також

 | Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом: український шлях до Чорного моря
Василь Шейко | Історія культури Слобідської України
Владимир Корнилов | Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта
Геннадий Ижицкий | Харьков в газетном репортаже и рекламных объявлениях
Лесь Ісаїв | Пам’ятаю, як це було
 | Чиновники Харьковской губернии. 1855 г.
Надежда Циглер | Страницы из дневника
Володимир Маслійчук | Провінція на перехресті культур
 | Голодомор 1932–1933 років у м. Харкові, столиці УСРР
Давид Зекцер | Участь євреїв в боях на всіх фронтах Другої світової війни
Василий Карпов | Харьковская старина : из воспоминаний старожила
Володимир Мартиненко | Записки подводника, электрика с подлодки С-13. «…Командиром был А. Маринеско…»

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16