Ольга Рябченко | Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації

Ольга Рябченко

Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації


Рябченко О.Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації / О.Л.Рябченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 455 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У монографії досліджуються студенти вищих навчальних закладів України 1920–1930-х рр., як особлива суспільна група з притаманними їм ціннісними установками, ідеологічними і комунікативними практиками. Простежуються характерні для молоді того часу стратегії здобуття вищої освіти, аналізуються норми, стиль, якість та контрасти їхнього повсякденного життя.
Для науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.

 

В цьому розділі також

Володимир Миславський | Становлення кіногалузі в Україні 1922–1930 років: протиріччя часу і розмаїтість тенденцій
 | Реабілітовані історією. Харківська область : кн. 3. Ч. 2
 | Традиційне народне вбрання Харківщини
Петр Иванов | Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии
Валерий Вохмянин | Харьков, 1941-й : Ч. 1. У края грозы
Володимир Маслійчук | Провінція на перехресті культур
 | Салтово-Маяцька археологічна культура: 110 років від початку вивчення на Харківщині
Наталія Плотнік | Традиційна родинно-обрядова культура в сучасному суспільстві
 | Заселение черкасами Салтовского и Чугуевского уездов в 1660–1674 годах
Юрий Бутенко | Дикое поле в период раннего средневековья
 | Первый день без войны. Дети войны о войне и Победе
 | Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом: український шлях до Чорного моря

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16