Ольга Рябченко | Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації

Ольга Рябченко

Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації


Рябченко О.Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації / О.Л.Рябченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 455 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У монографії досліджуються студенти вищих навчальних закладів України 1920–1930-х рр., як особлива суспільна група з притаманними їм ціннісними установками, ідеологічними і комунікативними практиками. Простежуються характерні для молоді того часу стратегії здобуття вищої освіти, аналізуються норми, стиль, якість та контрасти їхнього повсякденного життя.
Для науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.

 

В цьому розділі також

Василь  Шейко | Історія культури Слобідської України
Володимир Маслійчук | Неповнолітні злочинці в Харківському намісництві. 1780–1796 рр.
Петр Конюшенко | Украина. Три года в фашистской неволе, 1941–1944
 | Родословная книга потомственных дворян Харьковской губернии
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 4
 | Кольцо памяти: по местам боевой славы Харьковщины
 | Голодомор 1932–1933 років у м. Харкові, столиці УСРР
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 1
Лев Илляшевич | Краткий очерк истории харьковского дворянства
Валерий Вохмянин | Харьков, 1941-й : Ч. 1. У края грозы
 | Еліта Слобідської України: списки козац. старшини 60-х рр. XVIII ст.
Виктор Долбня | Тысяча четыреста восемнадцать дней

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16