Василь Танцюра | Історія Слобідської України

Василь Танцюра

Історія Слобідської України


Танцюра В.І. Історія Слобідської України / В.І.Танцюра, О.О.Пересада ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2016. – 302 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

Навчальний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов’язкового курсу «Історія Слобідської України», розробленого згідно з кредитно-модульною системою навчання. Видання знайомить з історією й особливостями протікання найважливіших соціально-політичних процесів на Слобожанщині від найдавніших часів і до сучасності.
Видання розраховано на студентів денної, заочної та дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах, а також може бути корисним усім, хто цікавиться історією України.

 

В цьому розділі також

 | Чиновники Харьковской губернии. 1855 г.
Иван Саратов | Харьков, откуда имя твое?
 | Голодомор 1932–1933 років у м. Харкові, столиці УСРР
 | Харківська символіка
Борис Терентьев | Родом из СССР
 | Книга Пам’яті України. Харківська область : Т. 2. Переможці
Иван Саратов | История харьковских гербов
Петр Иванов | Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии
Андрей Ганин | История 1-го Оренбургского казачьего полка
Юрий Бутенко | Дикое поле в период раннего средневековья
Геннадий Ижицкий | Харьков в газетном репортаже и рекламных объявлениях
Володимир Миславський | Становлення кіногалузі в Україні 1922–1930 років: протиріччя часу і розмаїтість тенденцій

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16